Tin mới:   

Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất - Bởi Người là vị anh hùng cứu tinh cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi lầm than, tủi nhục của cuộc đời nô lệ tối tăm. Người đã dẫn dắt Đảng Cộng sản...
 

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người cha kính yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[27.11.2013 12:58]
Trong cuốn tiểu sử tóm tắt về cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mang tên “Thân thế sự nghiệp của nhà cáh mạng Nguyễn ái Quốc” của tác giả Việt Nam xuất bản năm 1946 có đoạn viết: “Ông cụ thân sinh ra ông (tức Nguyễn Ái Quốc) là một nhà nho đã đỗ Phó Bảng và đã làm tri huyện. Nhưng chẳng phải là một nhà nho hủ lậu, cố chấp. Là một nhà nho có tư tưởng, có tâm huyết, đã vì cái tư cách tự lập tự cường, và vì đã ngấm ngầm tham dự vào cuộc khởi nghĩa Cần Vương của Đảng Văn thân mà bị cách chức. Nhà nho ấy đã căn cứ vào tình hình thực tế trong nước hồi ấy mà làm nên một cuộc cách mạng trong làng nho”
[Đã đọc: 3344]
Xem tiếp...

Gia đình Bác Hồ, một gia đình lương y

[22.05.2013 23:09]
(TTH) - Ông Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con là Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm từng cứu chữa nhiều dân nghèo ở Huế. Một trong số những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn truyền lại bài thuốc, đến nay vẫn được nhiều người áp dụng...
[Đã đọc: 2374]
Xem tiếp...

Lời mở đầu: Tổng quan về Hội thảo khoa học về Di chúc của Bác Hồ, phần 1

[20.04.2013 03:17]
Phần 1: Tổng quan Hộ̣i thảo khoa học “Bốn mươi năm thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam một chặng đường” của Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Khoa học huế


ThS, GVC Hoàng Ngọc Vĩnh, ĐHKH Huế

[Đã đọc: 3815]
Xem tiếp...

Lời mở đầu: Tổng quan về Hội thảo khoa học về Di chúc của Bác Hồ, phần 2

[20.04.2013 03:04]
Phần 2: Tổng quan Hộ̣i thảo khoa học “Bốn mươi năm thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam một chặng đường” của Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Khoa học huế


ThS, GVC Hoàng Ngọc Vĩnh, ĐHKH Huế

[Đã đọc: 2356]
Xem tiếp...

“Muôn vàn tình thân yêu” trong Di chúc cụ Hồ

[20.04.2013 02:59]
ThS Đặng Nữ Hoàng Quyên - BMTTHCM, ĐHKH Huế
[Đã đọc: 2195]
Xem tiếp...

Tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[20.04.2013 02:57]
ThS. Hà Thị Hằng - Khoa KTCT, ĐHKT Huế
[Đã đọc: 3010]
Xem tiếp...

Đoàn kết - Nỗi trăn trở lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[20.04.2013 02:55]
CN Nguyễn Thị Quyên - BM MLN&TTHCM, ĐHDL Phú Xuân
[Đã đọc: 2576]
Xem tiếp...

Đôi điều về Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[20.04.2013 02:53]
CN Đào Thế Đồng - BMTTHCM, ĐHKH Huế
[Đã đọc: 3363]
Xem tiếp...

Mấy suy nghĩ về quan điểm “Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[20.04.2013 02:50]
ThS Đinh Thị Phòng - Khoa LLCT, ĐHKH Huế
[Đã đọc: 5366]
Xem tiếp...

Vấn đề xây dựng Đảng trong Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Thừa Thiên Huế

[20.04.2013 02:48]
ThS Trần Thị Thơm - Khoa LLCT, ĐHKH Huế
[Đã đọc: 2384]
Xem tiếp...

Thấm nhuần lời dạy của Bác trong Di chúc, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hội nhập

[20.04.2013 02:44]
CN Vũ Thành Huy - Khoa KTCT, ĐHKT Huế
[Đã đọc: 2322]
Xem tiếp...

Đọc Di chúc của Bác, nghĩ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo quan điểm của Hồ Chí Minh

[20.04.2013 02:36]
ThS Trần Thị Thơm - Khoa LLCT, ĐHKH Huế
[Đã đọc: 2527]
Xem tiếp...

Từ mong ước trong Di chúc của Bác đến việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

[20.04.2013 02:28]
CN Lê Văn Sơn –Khoa KTCT, ĐHKT Huế
[Đã đọc: 4061]
Xem tiếp...

Phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới để nâng cao đời sống cho nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[20.04.2013 02:25]
ThS.GVC Lê Đình Vui - Khoa KTCT, ĐHKT Huế
[Đã đọc: 2083]
Xem tiếp...

Thực hiện Di chúc của Bác, xác lập nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, một thành công lớn của Đảng Cộng sản Viên Nam trong công cuộc đổi mới

[20.04.2013 02:21]
CN Cao Thị Hoài Thu - Khoa GDCT, ĐHSP Huế
[Đã đọc: 1585]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  [sau]

 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 1104594
    Hiện tại có 2 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files