Tin mới:   

Thư viện tư liệu Bác Hồ Với Huế


Sự nghiệp-->Sự nghiệp cách mạng (Hiện có : 25 Tài liệu)
Sự nghiệp-->Sự nghiệp văn học (Hiện có : 5 Tài liệu)
Tư tưởng-->Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hiện có : 18 Tài liệu)
Sự nghiệp-->Nghiên cứu về Bác Hồ (Hiện có : 21 Tài liệu)
Sự nghiệp-->Truyện về Bác Hồ (Hiện có : 6 Tài liệu)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người
Ngày đăng : 28-08-2013
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện thanh niên trong tình hình mới
Ngày đăng : 03-05-2013
Lời dạy của Bác và chiến lược giáo dục hiện nay
Ngày đăng : 03-05-2013
Phép dùng binh của Tôn Tử
Ngày đăng : 03-04-2013
Đường cách mệnh
Ngày đăng : 03-04-2013
Chiến thuật du kích 5-1944
Ngày đăng : 03-04-2013
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục
Ngày đăng : 07-03-2012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ
Ngày đăng : 07-03-2012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Ngày đăng : 07-03-2012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên
Ngày đăng : 07-03-2012

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

[ Quay lại]

 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Sự kiện qua ảnh 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 952395
    Hiện tại có 2 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files