Tin mới:   
Sự nghiệp cách mạng 19.05.2019 13:33
Giai đoạn 1911 - 1920
06.09.2011 13:54

HOÀ MÌNH VÀO PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TÌM THẤY CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG ĐÚNG ĐẮN CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM (1911 - 1920)

Sau một thời gian ngắn ở Sài Gòn, ngày 05/06/1911, lấy tên là Văn Ba, Nguyễn Tất Thành rời xa Tổ quốc Việt Nam thân yêu trên chiếc tàu buôn Đô Đốc Latút Sơ Tơrêvilơ (Amiral Latouche Trêville) thuộc hãng Sác giơ Rêuyni của Pháp bằng công việc làm phụ bếp trên chuyến tàu. Trên hành trình này Người không chỉ dừng lại ở Pháp và còn đi đến rất nhiều nơi: Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ... Với lòng yêu nước nồng nàn và căm thù bọn thực dân xâm lược, Người kiên trì chịu đựng mọi gian khổ, khó khăn, Người đã được chứng kiến và suy nghĩ nhiều về những điều mắt thấy tai nghe, mong sao thực hiện được hoài bão cao cả của mình.

Trải qua những năm tháng lăn lộn trong quần chúng lao động ở nhiều nước trên thế giới, Nguyễn Tất Thành đã thấy rõ cảnh bất công, tàn bạo của xã hội tư bản. Người vô cùng xúc động trước cảnh sống cùng khổ của lớp người lao động ở các nước và Người đã rút ra kết luận “Dù màu da có khác nhau trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi; tình hữu ái vô sản”. Trong quá trình lao động, học tập và đấu tranh cách mạng, từ một thanh niên yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một công nhân và tình yêu Tổ quốc của Người càng sâu sắc. Đây có thể xem là một bước chuyển lớn trong nhận thức của Người.

Bác Hồ vừa lao động để kiếm sống vừa không ngừng học tập

Giữa lúc đó cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra ác liệt, tình hình Đông Dương đang có những biến động. Ngày 03/12/1917 Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp để có điều kiện hoạt động trực tiếp trong phong trào Việt Kiều và phong trào công nhân Pháp. Trở lại Pháp, lúc đầu Người sống ở phố Sarônnơ, sau đó đến ở ngôi nhà số 6 Vila đờ Gôbơlanh và nhà số 9 ngõ Công Poanh, quận 17 Paris. Cuộc sống của Người gặp nhiều khó khăn, vừa hoạt động chính trị, vừa phải làm thuê để kiếm sống, nhưng Người vẫn luôn lạc quan, hăng hái học tập, hoạt động.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của một số Đảng viên tiên tiến của Đảng xã hội Pháp, cuối năm 1918 Người gia nhập Đảng xã hội Pháp (đây là chính Đảng lớn nhất lúc bấy giờ ở Pháp). Lúc này cách mạng XHCN tháng Mười Nga thành công làm chấn động cả thế giới. Như tiếng sấm mùa xuân, cách mạng tháng Mười đã thức tỉnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng dậy đấu tranh. Nó đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người. Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng quyết định đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Lê Nin.

Tháng 11/1918, chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Đầu năm 1919 các nước đế quốc thắng trận họp hội nghị Véc Xây nhằm chia lại thị trường thế giới. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp và lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi đến Hội nghị bản yêu sách nổi tiếng của nhân dân An Nam đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Đây chính là lời nói chính nghĩa của đại biểu đầu tiên cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trên diễn đàn thế giới.

Sau cách mạng tháng Mười Nga, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh. Đầu năm 1919 Lê Nin và những người theo Chủ nghĩa Mác đã họp hội nghị ở Mátxcơva để thành lập quốc tế cộng sản (Quốc tế III). Sự ra đời của Quốc tế cộng sản đánh dấu sự thắng lợi vĩ đại của phong trào cách mạng thế giới.

Giữa lúc ấy, Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin đến với Người. Được sự giúp đỡ của nhiều đồng chí cách mạng Pháp, Người càng thấy rõ hơn Quốc tế thứ ba và luận cương của Lê Nin thật sự đáp ứng nguyện vọng tha thiết nhất của Người là độc lập cho Tổ quốc - hạnh phúc cho nhân dân. Từ Luận cương của Lê Nin, Người đã tìm thấy phương hướng, đường lối cơ bản của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trong đó có cách mạng Việt Nam, Luận cương đã làm cho Người vui mừng, sung sướng đến phát khóc. Từ đó Người hoàn toàn tin tưởng theo Lê Nin và Quốc tế III.

Đại hội Đại biểu lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp từ ngày 25 đến 30/12/1920 tại Tour (Pháp) đã tranh luận gây gắt về việc gia nhập Quốc tế III hay ở lại Quốc tế II. Là đại biểu chính thức và duy nhất ở các nước thuộc địa, cũng là người Việt Nam đầu tiên tham dự Đại hội, Người đã trình bày bản tham luận tố cáo những tội ác tày trời của thực dân Pháp ở Đông Dương, kêu gọi những người cách mạng chân chính Pháp hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và các thuộc địa khác. Tại Đại hội lịch sử này, Nguyễn Ái Quốc đứng hẳn về Quốc tế thứ III, bỏ phiếu gia nhập Quốc tế cộng sản và trở thành một trong những người đầu tiên sáng lập Đảng cộng sản Pháp, đồng thời là người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Điều đó đánh dấu bước chuyển biến quyết định, bước nhảy vọt, thay đổi về chất trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người. Từ đó Người đã tìm được con đường cách mạng đúng đắn cho nhân dân Việt Nam “Con đường kết hợp đấu tranh giai cấp với đấu tranh dân tộc; kết hợp độc lập dân tộc với CNXH; kết hợp tinh thần yêu nước chân chính với Chủ nghĩa Quốc tế vô sản”.

Trong quá trình đi tìm con đường cách mạng cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy nghĩ, có khả năng điều tra, nghiên cứu sâu sắc và nhạy bén trước thời cuộc. Người đã trải qua quá trình dày công học tập, rèn luyện, đấu tranh trong phong trào công nhân Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Vừa học tập lý luận, vừa làm công tác thực tế, từng bước Người rút ra những kết luận quan trọng, đề lên thành nguyên tắc trong hoạt động. Đúng như sau này Người đã nói “từng bước một, trong các cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lê Nin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

-------------------

Theo website "Bác cùng chúng cháu hành quân" của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 891594
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files