Tin mới:   
Sự nghiệp cách mạng 19.05.2019 13:00
Giai đoạn 1920 - 1924
06.09.2011 10:24

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẤU TRANH ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA LÊ NIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA (1920-1924)

 Dưới ánh sáng của Nghị quyết Quốc tế cộng sản và sơ thảo luận cương của Lê Nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy cần phải xúc tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức mới thúc đẩy được phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Với tinh thần cách mạng tấn công, chủ động thời cơ cách mạng và tin tưởng cách mạng Đông Dương sẽ bùng nổ, Người nhấn mạnh “Người Đông Dương đang che dấu một cái gì đang sục sôi, đang gầm thét và khi thời cơ đến, nó sẽ bùng nổ mãnh liệt. Những người tiên phong phải thúc đẩy cho thời cơ mau đến. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất, chủ nghĩa xã hội chỉ việc gieo hạt giống giải phóng”.

Để tăng cường công tác tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập “Hội Liên Hiệp thuộc địa” và trở thành người lãnh đạo xuất sắc của Hội. Hội Liên Hiệp thuộc địa Hội là tổ chức tập hợp tất cả các người yêu nước ở các thuộc địa với mục đích là để giải phóng những dân tộc thuộc địa. Hội đã ra tuyên ngôn do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, thông qua điều lệ và lời kêu gọi, bước đầu đã tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê Nin vào các nước thuộc địa, thức tỉnh nhân dân đang đứng lên đấu tranh giải phóng.

Hội Liên Hiệp thuộc địa ra đời là một sự kiện chính trị quan trọng đối với các dân tộc bị áp bức. Đó là một sáng kiến lớn qóp phần to lớn vào việc thực hiện khẩu hiệu chiến lược của Lê Nin “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cách mạng, năm 1922, Hội cho xuất bản tờ báo “Le Paria” (Người cùng khổ). Đó là tiếng nói chính nghĩa của giai cấp vô sản và nhân dân lao động bị áp bức mà Nguyễn Ái Quốc là linh hồn của tờ báo. Việc xuất bản báo “Le Paria” là “Một vố đánh vào đầu bọn thực dân” và cũng là “Một luồng gió mới thổi đến nhân dân các nước bị áp bức”. Mặc dù bị chính quyền thực dân tìm cách ngăn cấm, báo Người cùng khổ vẫn được bí mật chuyển đến các nước thuộc địa. Nhờ tờ báo ấy của Nguyễn Ái Quốc mà nhiều người Việt Nam yêu nước thấy rõ hơn tội ác của thực dân Pháp và bước đầu hiểu được cách mạng tháng Mười Nga và đường lối của Lê Nin.

Đến đầu năm 1923, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục chủ trương xuất bản báo “Việt Nam hồn” bằng tiếng Việt để giác ngộ lòng yêu nước cho Việt Kiều ở Pháp và kêu gọi đồng bào nổi dậy đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp. Thời gian này Người còn viết nhiều bài cho báo Nhân đạo, báo Đời sống Công nhân ..., đặc biệt Người đã viết tác phẩm nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp” tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở Đông Dương và Việt Nam, đồng thời nêu lên những luận điểm cơ bản về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đã viết một số truyện ngắn, ký và kịch nhằm phục vụ cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân. Tác phẩm kịch “Con Rồng tre” của Người đã phản ánh vấn đề thời sự nóng hổi trong cuộc đấu tranh chống Đế quốc và bọn tay sai bán nước.

Khoảng cuối tháng 06/1923 được sự giúp đỡ của những người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua rào cản bao vây của Đế quốc để đến Liên Xô dự Đại hội V Quốc tế cộng sản. Đây là lần đầu tiên Người đến Liên Xô - quê hương cách mạng tháng Mười, đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Đến với nước Nga Xô Viết, Người đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều giới đồng bào và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn Quốc tế. Trong đó một nhà thơ đã viết “Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá, không phải văn hoá Châu Âu, mà có lẽ là nền văn hoá của tương lai”

Sau một thời gian chuẩn bị, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V đã họp từ ngày 17/06 đến ngày 08/07/1924 tại Mátxcơva. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội và đã có bài phát biểu quan trọng, trình bày lập trường, quan điểm của mình về cách mạng thuộc địa. Bằng cách lập luận chắc chắn và đưa ra những con số thống kê cụ thể, Người đã phân tích tình hình, đặc điểm xã hội của các nước thuộc địa, khẩn thiết đề nghị Quốc tế cộng sản và các Đảng cộng sản có đường lối chiến lược, sách lược và biện pháp thích hợp để thúc đẩy phong trào ở các nước tiến lên một cách vững chắc.

Có thể nói, từ Đại hội Tua đến Đại hội V Quốc tế cộng sản (1920 - 1924) Nguyễn Ái Quốc không chỉ là người mở đường cho cách mạng Việt Nam, mà còn tham gia đóng góp tích cực vào phong trào cộng sản và chủ nghĩa Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Người đã góp phần to lớn vào việc xây dựng phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

---------------------

Theo website "Bác cùng chúng cháu hành quân" của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 891564
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files