Tin mới:   
Sự nghiệp cách mạng 19.05.2019 13:25
Giai đoạn 1924 - 1930
06.09.2011 10:13

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH XÚC TIẾN VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VÀ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI (1924 - 1930)

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, phong trào yêu nước của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng chân chính của giai cấp vô sản. Trước tình hình đó, sau một thời gian ở lại Liên Xô để nghiên cứu chế độ Xô Viết và kinh nghiệm xây dựng Đảng theo nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê Nin, Nguyễn Ái Quốc đã về gần Việt Nam để xúc tiến việc chuẩn bị thành lập Đảng.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu (Trung Quốc) với nhiều tên gọi như Vương, Lý Thụy. Việc đầu tiên của Người là tìm cách bắt mối liên lạc với các tổ chức cách mạng như: Tâm Tâm Xã, Việt Nam Quốc Dân Đảng... sau đó Người chọn số thanh niên yêu nước trong các tổ chức cách mạng nói trên và một số thanh niên khác ở trong nước, mở trường huấn luyện chính trị nhằm đào tạo họ trở thành những cán bộ cách mạng để đưa họ về nước hoạt động trong phong trào công nhân (trường chính trị này mở được 10 khoá gồm 200 học viên), trong đó có những học viên tiêu biểu như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự... Bên cạnh đó Người còn lựa chọn một số cán bộ gửi sang Mátxcơva học tập lý luận ở trường Đại học Phương Đông và số khác vào học trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quảng Châu mở trường huấn luyện chính trị có ý nghĩa rất to lớn. Người đã đào tạo cho cách mạng Việt Nam những lớp cán bộ đầu tiên đi theo đường lối chủ nghĩa Mác Lê Nin và góp phần quan trọng vào việc thành lập Đảng ta. Bởi theo Người “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng, chỉ có Đảng nào có lý luận tiên phong hướng dẫn mới có thể làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”.

Để làm cơ sở cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tháng 06/1925 cũng tại Quảng Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội (Hội Việt Nam thanh niên) là một tổ chức tiền thân của Đảng. Khi thành lập Hội đã thông qua Điều lệ vắn tắt và Chương trình hoạt động của Hội. Tôn chỉ, mục đích của Hội được thể hiện trong cuốn “ Đường Cách Mệnh”. Nhờ sự chỉ đạo, giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa Mác Lê Nin, đường lối và phương pháp cách mạng, về đạo đức cách mạng.

Được rèn luyện trong phong trào đấu tranh của quần chúng nên hầu hết các cán bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đóng vai trò lịch sử cực kỳ quan trọng trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng. Đồng thời để tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho ra đời tờ báo Thanh niên, mở đầu cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong khi chuẩn bị thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, năm 1926 tại Quảng Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức nhóm thiếu niên tiền phong đầu tiên, nhằm đào tạo các em trở thành những chiến sĩ cách mạng tương lai. Nhóm này gồm 8 em, trong đó có Lý Tự Trọng, sau này là người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ cuối năm 1924 đến đầu năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, xúc tiến việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, vừa góp phần rất quan trọng vào việc đào tạo cán bộ và xây dựng phong trào cách mạng ở một số nước Châu Á.

Vào cuối mùa thu năm 1929, đang hoạt động ở Thái Lan được nghe báo cáo về tình hình mâu thuẫn giữa các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, được sự uỷ nhiệm của Quốc tế cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở lại Hồng Kông triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản để thống nhất tổ chức, thành lập đảng cộng sản Việt Nam.

Dưới sự chủ toạ của Người, Hội nghị đã họp từ ngày mồng 3 đến ngày mồng 7 tháng 2 năm 1930 trong căn phòng hẹp của một người công nhân ở Cửu Long (gần Hồng Kông). Sau 5 ngày làm việc khẩn trương trong hoàn cảnh bí mật, Hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng cộng sản chân chính duy nhất ở Việt Nam lấy tên là: Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi do Hồ Chủ tịch soạn thảo.

Nhân dịp thành lập Đảng, Hồ Chí Minh thay mặt Quốc tế cộng sản và Đảng cộng sản Việt Nam đã ra lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và đồng bào bị áp bức: “Đảng cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp công nhân. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột của chúng ta. Từ nay anh chị em chúng ta phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng”.

Có thể nói Hội nghị thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng là một tất yếu lịch sử do điều kiện trong nước và thế giới lúc ấy quyết định. Đồng thời đó là kết quả rực rỡ của một quá trình hoạt động sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã phấn đấu kiên cường trong phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, kiên trì học tập, tìm tòi nghiên cứu và rèn luyện. Đó là một kết quả to lớn của gần 10 năm chuẩn bị rất công phu và đầy đủ của Người về các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức.

------------------

Theo website "Bác cùng chúng cháu hành quân" của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 891588
    Hiện tại có 6 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files