Tin mới:   
Văn 21.06.2019 00:10
Ký ức tháng Năm
20.09.2012 18:42

(BHVH) Trong quá trình thực hiện website Bác Hồ với Huế, chúng tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ chân tình của các anh chị ở Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Thừa Thiên Huế về tài liệu. Xin trân trọng tiếp tục giới thiệu bài viết "Ký ức tháng Năm" của chị Lê Thanh Hương - Cán bộ Bảo tàng Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

             

Nhà Lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, Phú Vang

               Tháng Năm – Mùa của những chuyển đổi lớn lao – Mùa đất trời rộn ràng đơm hoa kết trái, và cuộc đời rạo rực niềm vui.

              Tháng Năm  - Từ làng sen đầy hoa thơm và dịu ngọt làn điệu dân ca, dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá nhân loại. Và chính Người đã làm rạng danh dân tộc ta, non sông đất nước ta.

              Tháng Năm mùa sen năm ấy, Người sinh ra từ một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên trên quê hương của những phong trào yêu nước Việt Nam. Trưởng thành ở kinh đô Huế, nơi lưu giữ những thuần phong mỹ tục, và cũng là nơi tập trung những mâu thuẫn của xã hội đương thời – xã hội thực dân phong kiến. Nguyễn Tất Thành - tên Người thuở ấy - rất đau sót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Tư tưởng yêu nước của những người thầy dạy học, những phong trào yêu nước và những cuộc vận động cải cách để chấn hưng đất nước ngày càng vun đắp trong anh tinh thần yêu nước thương nòi. Rồi một ngày tháng tư rực lửa năm 1908 anh đã xuống đường cùng đồng bào Thừa Thiên đòi giảm sưu cao thuế nặng. Kẻ thù đã đàn áp dã man những người nông dân tay không đi đưa yêu sách. Nguyễn Tất Thành xót xa khi lớp cha anh vẫn chưa tìm được lối đi cho dân tộc mình. Và các phong trào yêu nước, dù đấu tranh vũ trang, những cuộc cải cách, hay những cuộc biểu tình tuần hành đều bị kẻ thù dìm trong biển máu. Anh rời Huế đi về phương Nam của Tổ Quốc, nơi được gọi là xứ thuộc địa của nước Pháp, bắt đầu cuộc tìm hiểu thực tiễn về văn minh Pháp, về những gì ẩn dấu đằng sau những từ hoa mỹ của khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

            Một ngày mùa hè đỏ lửa, mùng 5 tháng 6 năm 1911 Nguyễn Tất Thành rời Tổ Quốc ra đi từ bến cảng Nhà Rồng.Với trái tim cháy bỏng tình yêu quê hương đất nước, anh muốn đi xem nước Pháp và các nước phương Tây sống như thế nào, làm ăn ra sao rồi trở về giúp đồng bào mình. Cuộc hành trình đã kéo dài 30 năm . Thời gian đó, với lịch sử dân tộc chỉ là một khoảnh khắc. Với một đời người đó là thời gian đủ để làm nên một sự nghiệp. Cuộc hành trình vòng quanh thế giới cho anh sự cảm nhận bao quát: Trên đời này chỉ có hai loại  người: Loại người đi bóc lột và loại người bị bóc lột. Đến xem tượng Thần Tự Do ở nước mỹ, anh ghi cảm tưởng “Ánh sáng trên đầu Thần Tự Do toả rộng khắp trời xanh, còn dưới chân Thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng ? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới”. Trở lại nước Pháp, với Pa-ri hoa lệ - thủ đô ánh sáng của nền dân chủ tư sản, chứng kiến Hội Nghị Véc-xây - hội nghị của các nước thắng trận, anh hiểu thêm rằng chủ nghĩa tư bản là một lực lượng quốc tế.  Chỉ có tình anh em quốc tế của công nhân các nước và sự đoàn kết quốc tế của các dân tộc bị áp bức thì sự nghiệp giải phóng của các nước thuộc địa mới thắng lợi. Với lòng yêu nước nồng nàn cùng với những nhận thức sắc xảo và nhạy bén, Nguyễn Ái Quốc - tên Người lúc này - đã hoà nhập vào phong trào công nhân Pháp, rồi Người trở thành một trong những người sáng lập đảng cộng sản Pháp, và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên trên đất Pháp.

         Sự hoà nhập vào phong trào cộng sản quốc tế đã cho Người tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đó chính là sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giải phóng được dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Người đã rút ra một kết luận quan trọng là: Dẫu phương Đông đã có ngàn năm văn minh trước thiên chúa giáng sinh, nhưng lúc này các dân tộc phương Đông đang bị suy yếu bởi sự biệt lập, bởi sự thiếu tin cậy, thiếu phối hợp hành động và sự cổ vũ lẫn nhau.

          Nguyễn Ái Quốc nung nấu trong lòng ngày trở về Tổ Quốc, bởi toàn bộ tư tưởng và hoạt động của Người đều hướng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Người sang Nga, quê hương của Lênin và Cách mạng tháng Mười, và tại đây Người đã tham gia nhiều Đại Hội quốc tế quan trọng, nghiên cứu ở trường đại học Phương Đông và tham gia vào ban phương đông của quốc tế cộng sản. Từ nước Nga xa xôi, Nguyễn Ái Quốc mơ về quê hương một ngày độc lập, hình ảnh Việt Nam tương lai trong tâm trí của Người sẽ là “một nước Việt Nam độc lập, về đại thể, trong tương lai, bên cạnh những nông dân làm ăn tập thể vẫn còn những người làm ăn cá thể, những người thợ thủ công, những thương nhân cá thể”. Và anh tìm cách trở về Đông Dương, về ViệtNamđể gieo mầm cách mạng. Một tháng mùa hè năm 1925 tại Quảng châu Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc lập ra tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và huấn luyện giáo dục những thanh niên ưu tú để đưa về nước xây dựng phong trào cách mạng trong nông dân, công nhân, trí thức. Những hạt giống cách mạng Việt Namđầu tiên đã được Nguyễn Ái Quốc gieo mầm, chăm sóc và dìu dắt. Người đặt niềm tin vào tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Và đúng với niềm hy vọng của Người, phong trào cách mạng trong nước từ khi có tổ chức cộng sản lãnh đạo đã có những bước phát triển lớn. Do yêu cầu của tình hình mới, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì cuộc họp hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một tổ chức duy nhất: Đảng cộng sản Việt Nam, với Cương lĩnh rõ ràng, kiên định là Dân tộc độc lập – dân quyền tự do – dân sinh hạnh phúc. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lớn lao là đánh dấu sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, mà người đứng đầu, người sáng lập chính là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Điều đó càng chứng tỏ nhân cách của Người có sức thuyết phục lớn lao.

          Năm 1941, sau ba mươi năm bôn ba ở nước ngoài, Người trở về Tổ Quốc để lãnh đạo cách mạng bởi thời cơ đang đến gần, “Việc Pháp bại trận là một cơ hội lớn cho cách mạng Việt Nam”.Tháng 5 – 1941 Hội nghị trung ương 8 được triệu tập. Trong cuộc họp này Người đã nhấn mạnh: Đây là lúc chúng ta phải gấp rút chuẩn bị lực lượng để đón thời cơ giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Theo sáng kiến của Người, Mặt trận Việt Minh được thành lập nhằm đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong một mặt trận cứu nước. Đến đây, con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam thể hiện rõ trong tư tưởng của Hồ Chí Minh: “Việc cứu quốc là việc chung, ai là người Vịêt Nam đều phải gánh vác một phần trách nhiệm”. Điều đó nói lên rằng công việc giải phóng chúng ta là phải do ta tự làm lấy, và tất cả mọi người dân Việt Nam không phân chia thành phần giai cấp, đảng phái, tôn giáo đều phải đoàn kết trong mặt trậnViệt Minh để gánh vác việc chung của đất nước là giải phóng dân tộc. Từ Pắc Bó, Cao Bằng, căn cứ địa cách mạng được mở rộng tới Bắc sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Một địa bàn rộng lớn nối từ Việt Bắc với miền xuôi, từ Việt Nam liên lạc với quốc tế được hình thành. Đó chính là con đường quần chúng cách mạng, con đường dựa vào lòng dân và nhân dân che chở. Như vậy là từ một hang đá đầu nguồn nơi biên giới, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhóm lửa khơi nguồn cho sức giải phóng dân tộc. Cho cách mạng Việt Namđi tới những vinh quang.

          Tháng Tám năm 1945 cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thành công đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập tự do, chính quyền về tay nhân dân, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, đó là nhà nước của nhân dân và vì nhân dân. Đây là một thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử dân tộc.

           Mười năm sau, ngày 7 tháng 5 năm 1954 nhân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu.

           Rồi hai mươi năm sau nữa, tháng 5 năm 1975, một mùa hè đầy nắng và hoa thơm quả ngọt, non sông ta đã thu về một mối, dân tộc ta đã hoàn toàn độc lập tự do.                         

 Tháng Năm đang đến gần, tháng Năm của ký ức và của những ngày kỷ niệm. Trong niềm vui chào mừng ngày giải phóng, chúng ta đón mừng  ngày sinh lần thứ 118 của Người - Hồ Chí Minh. Với tất cả những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và  công cuộc xây dựng, đổi mới  đất nước, chúng ta kính cẩn dâng lên Người - vị lãnh tụ anh minh của dân tộc Việt Nam !LÊ THANH HƯƠNGGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:
 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 


 NHẠC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 909424
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files